Colofon

 

SeniorPride

Lindenstraat 12 F

1015 KX Amsterdam

Facebook.com/seniorprideamsterdam

 

Website ontwikkelaar: Hugo de Groot

Website beheerder: Oebele Kooistra

Website inhoud: Laurens Fernhout & Oebele Kooistra

Grafisch ontwerp: BAZ Graphic Design

Foto's en bewerking: Vission Graphics, Rob van den Heuvel

 

Idee & producent: Oebele Kooistra 

Copyright: Stichting GreyPride

 

Disclaimer (Nunc Ius)