Pride Amsterdam

Welkom op de website van SeniorPride! Elk jaar wordt tijdens Pride Amsterdam het SeniorPride Concert georganiseerd, speciaal voor LGBT senioren. Als directeur van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) ben ik er enorm trots op dat het team van SeniorPride een avondvullend programma aanbiedt voor onze helden op wiens schouders wij als beweging staan. Een afwisselend programma met aandacht voor het Nederlandse lied, onze LGBT cultuur en met een hoge amusementswaarde. Dit hebben onze senioren gewoon verdiend! Inmiddels is het concert uitgegroeid tot de grootste reünie van LGBT senioren tijdens de Pride weken in Nederland.

 

Sinds 2015 opereert het team van SeniorPride, voorheen GreyPride, onder de vlag van onze stichting. Vanaf 2006 zijn er concerten georganiseerd op de gracht van de Oudezijds Voorburgwal, maar door het toenemende bezoekersaantal stond SeniorPride in 2018 op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En dat was meteen een groot succes! Ik mocht in dat jaar onze vrijwilligersprijs het Roze Amsterdammertje uitreiken aan de producent van SeniorPride: Oebele Kooistra. Als stille kracht achter de schermen werkt hij met zijn team een jaar lang aan de voorbereidingen en de professionaliteit spat dan ook van het podium af. De prijs onderstreept ook dat wij als AGP het belangrijk vinden dat er elk jaar aandacht is voor LGBT senioren. Het concert fungeert als vlaggenschip en met de laatste Pride Amsterdam waren er meer dan 50 activiteiten voor senioren in de woon- en zorginstellingen van Groot Amsterdam en op andere plekken, zoals het Amsterdam Museum en Tassenmuseum Hendrikje.

 

Heel bijzonder aan de afgelopen edities was de jaarlijkse actie die door SeniorPride en Drag Queen Amy Huiswijn is genomen richting zorgcentrum De Flesseman dat gehuisvest is op de Nieuwmarkt. Samen met een groot aantal vrijwilligers, onder meer leden van het Zeedijkkoor, is elke keer aan 20 tot 25 hoogbejaarden de mogelijkheid geboden om bij het concert aanwezig te zijn en te genieten van de vele optredens. En daar werd gretig gebruik van gemaakt en er is volop genoten. Dat doe je dus als beweging die diversiteit en inclusiviteit propageert, zorgen dat ook deze mensen erbij kunnen zijn! De buurt bij onze activiteiten betrekken verbreedt het draagvlak en vergroot de solidariteit.

 

Lucien Spee de Castillo Ruiz

Directeur Stichting Amsterdam Gay Pride